""

Cam kết trách nhiệm xã hội của chúng tôi

Trong hơn 150 năm, chúng tôi đã đồng hành cùng quá trình chuyển đổi của xã hội, cung cấp chuyên môn về quản lý rủi ro (kỹ thuật, con người, môi trường và kỹ thuật số) và hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để cho phép họ thực hiện công việc của mình một cách an toàn.

Vào tháng 10/2023, Apave tái khẳng định sẵn sàng chia sẻ các cam kết và hành động của mình bằng cách làm lại chiến lược CSR và tích hợp nó vào chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Chiến lược CSR của Tập đoàn Apave

dựa trên 5 cam kết

#1 . Cam kết về sức khỏe và sự an toàn của nhân viên của chúng tôi : Hành động vì sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc tại nơi làm việc của tất cả nhân viên của chúng tôi.

 

#2 . Cam kết đào tạo 100% nhân viên của chúng tôi trong quá trình chuyển đổi bền vững và biến họ thành những người chơi tích cực : Đảm bảo rằng tất cả nhân viên của chúng tôi nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ liên quan đến những thách thức của quá trình chuyển đổi bền vững, để họ có thể đóng góp cho họ hàng ngày.

 

#3 . Cam kết khử cacbon cho các hoạt động của chúng tôi : Đo lường, giám sát và hành động để giảm lượng khí thải carbon trong các hoạt động của Tập đoàn.

 

#4 .  Cam kết vì sự bình đẳng, hòa nhập và phát triển của tất cả nhân viên của chúng tôi: Hành động để tăng cường chèn vào, hòa nhập và phát triển chuyên môn trong Tập đoàn Apave.

 

#5 . Cam kết làm việc cùng với khách hàng của chúng tôi để giúp họ thành công trong quá trình chuyển đổi bền vững: Sviluppare una gamma specifica di offerte, denominata "Green & Social", per sostenere i nostri clienti e aiutarli ad avere successo nelle loro transizioni sostenibili.

 

Một quỹ đạo gắn liền với các chỉ số chính xác đến năm 2025 và quyết tâm tăng tốc vào năm 2030, một khi các điều kiện thành công đã được đưa ra. 

 

Không chuyển đổi thành công, bền bỉ 
không có sự tin tưởng và bảo mật

Transitions

Trong hơn 150 năm, Apave đã hỗ trợ chuyển đổi công nghiệp, môi trường, năng lượng, xã hội và kỹ thuật số, cung cấp chuyên môn về quản lý rủi ro và giúp khách hàng kinh doanh an toàn. 


Tin

Apave tự định vị mình là "bên thứ ba đáng tin cậy". Với số lượng công nhận không ngừng tăng lên, Apave hoạt động trên toàn thế giới với tư cách là "bên thứ ba" trong nhiều lĩnh vực và lĩnh vực, cho phép khách hàng phát triển hệ sinh thái tin cậy của riêng họ.

An toàn

An toàn là nền tảng của mọi tiến bộ. Phòng ngừa, kiểm soát và quản lý rủi ro để đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn, bảo mật là DNA của Apave.


Những chuyển đổi phía trước (chuyển đổi sinh thái, chuyển đổi số) và các giải pháp đang được triển khai, đang làm phát sinh những rủi ro mới cần được ngăn chặn và kiểm soát... Không có điều đó, không thể có quá trình chuyển đổi thành công, bền vững và an toàn.

 

Apave luôn đồng hành cùng các cuộc cách mạng khác nhau bằng cách đảm bảo an toàn cho con người, tài sản và môi trường. Sau khi công bố Mục đích mang chúng tôi lại với nhau, chúng tôi hiện đang thực hiện một bước tiến mới bằng cách tích hợp trách nhiệm xã hội và môi trường vào trọng tâm chiến lược của Tập đoàn. Với những mục tiêu cụ thể và thực tế, chúng tôi cam kết với nhân viên, khách hàng và xã hội làm việc hướng tới một thế giới an toàn hơn, bền vững hơn với sự tiến bộ chung.

""
Philippe MAILLARD
Giám đốc điều hành của Tập đoàn Apave
37
/40 - Khoảng cách lương
50
% Mức độ gắn kết của nhân viên
(+3 điểm so với năm 2020)

theo phong vũ biểu Opensquare
92
/100 - Chỉ số bình đẳng giới
36.5
NPS Sự hài lòng của khách hàng
(So với 36.1 vào năm 2020)
83
% Số lượng nhân viên được đào tạo
(27 giờ 30 phút đào tạo cho mỗi nhân viên)
CSR

Khám phá báo cáo tích hợp năm 2023 của chúng tôi

Khám phá Báo cáo thường niên tích hợp năm 2023 của Tập đoàn Apave, trong đó minh họa:


  • Sáng kiến nội bộ
  • Hỗ trợ khách hàng cho quá trình chuyển đổi bền vững (Môi trường, Năng lượng, Xã hội, Kỹ thuật số)
""

Chính sách HSE của chúng tôi

""
""
" Hoạt động như một người chơi đáng tin cậy cho một thế giới an toàn hơn, bền vững hơn, là nguồn gốc của sự tiến bộ chung ". Đây là mục đích kinh doanh của Tập đoàn chúng tôi. Đó là cơ sở cho các hành động chúng tôi thực hiện thay mặt cho nhân viên và khách hàng của mình trong các lĩnh vực sức khỏe, an toàn và môi trường, nhằm bảo vệ cuộc sống của con người và hệ sinh thái.